Sürdürülebilirlik

Yarınımız için bugün çalışıyoruz

Aselmak Maden, hizmet verdiği, çalışma yürüttüğü tüm alanlarda sürdürülebilirliği çalışma stratejisinin bir parçası haline getirerek çevreye, sosyal bütünlüğe ve ekonomiye bu bakış açısıyla yaklaşmayı iş ahlakı ile yurttaşlığın bir gereği olarak görmektedir.

Firmamız, sektöründeki sürekliliğin doğanın korunmasına sıkı sıkıya bağlı olduğu gerçeğinden hareketle, bu değeri korurken toplumun tüketim kültüründen uzaklaşması ve evrensel dayanışmanın tesisi için var gücü ile çalışmaktadır. Aselmak, topraktan artı değer yaratma sürecinde kaynakları verimli kullanarak çevre ve insanın yarınına uygun politikalar geliştirmeyi görev addetmektedir.