Çevre Politikası

Aselmak, doğaya ve insana karşı sorumluluğunun bilinci ile:

  • Çevreyle ilgili yasa ve yönetmelik yükümlülüklerine bağlı kalarak mevzuatlarda yapılan değişikliklere uyum sağlamayı,
  • Çevre yönetim sistemlerini ve çevre politikasının amaçları ile hedeflerini sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi,
  • Çevreyi koruma prensibini bulunduğu ülkeye, bölgeye ve dünyaya yaymayı,
  • Şirket çalışanları ile tedarikçilerini çevre politikasına uymaları konusunda bilinçlendirmeyi ve bunun için gerekli eğitimleri sağlamayı,
  • Çevresel faktörler ile riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden çevre yönetim sistemini oluşturarak uygulamayı,
  • Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında arazilerin doğaya yeniden kazandırılması çalışmalarını yürütmeyi,
  • Atıkların azaltılması, tekrar kullanılması ve geri kazanımı için çalışmalar yapmayı,

amaçlamakta ve bu prensiplere göre hareket etmektedir.