İnsan Kaynakları Politikası

Liyakat ve adalet başarı getirir.

Firmamız için en önemli kaynak, her türlü şartta özveri ile işi için çaba gösteren çalışanlarıdır.  Bu nedenle Aselmak Maden, İnsan Kaynakları Politika’sını insan kaynağının sürekli gelişiminin sağlanması, her bir personelin kendisini büyük ve güçlü bir ailenin ferdi olarak hissetmesinin tesisi üzerine kurmuştur.

Şirketimiz, maden bölgesi ve yakınındaki yerleşim yerlerinden istihdam kaynaklarının değerlendirildiği bir işe alım süreci yürütmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri net ve şeffaf şekilde belirlendikten sonra öncelik bu alanlarda yaşayan kişilere verilmekte, sonrasında ise diğer civar yerleşim alanlarından adayların başvuruları değerlendirilmektedir. Uygun adayın bulunamaması halinde sırasıyla ilçe, il, komşu iller ve Türkiye genelinden adaylar değerlendirilmektedir.

  • Temel değerin insan olduğu bilinciyle insana değer katarak çalışmak,
  • Katma değer yaratan mutlu ve bağlı insan kaynağı oluşturmak,
  • İçten ve dürüst ilişkiler paralelinde şeffaf iletişimi tesis etmek,
  • Yenilikçi, çözüm üreten çalışanlarımızı desteklemek,
  • Hızlı, sonuç odaklı ve esnek yaklaşımımızla fark yaratmak,
  • Hedeflerimize ulaşmak ve sürdürülebilir çalışma ortamı yaratmak için kendini sürekli geliştiren çalışanları teşvik etmek,
  • Çevreye duyarlı yaklaşım ile çevre ile doğal kaynakları korumak ve bu bilinci tüm çalışanlar arasında yaymak,
  • İstihdam politikasını her daim bulunduğu yöreyi kalkındırma önceliğiyle uygulamak

Aselmak’ın İnsan Kaynakları Politikası’nın vazgeçilmez öğelerini oluşturmaktadır.