İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Aselmak Maden Limited Şirketi, büyümesinde en büyük paydaya sahip olan çalışanlarının her açıdan güvenliğini tesis etmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini bilinçli çalışan bilinçli işveren anlayışı ile yürütmektedir. Bu anlayışla firmamız:

  • Gerçekleştirdiği iş sağlığı ve güvenliği çevre faaliyetlerinin yasal mevzuata ve şirket standartlarına uygun olmasına dikkat etmekte, bu süreçlerin sürdürülebilir ve sürekli gelişim gösterecek şekilde düzenlenmesini hedeflemektedir. Bu sayede çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması ve yayılmasında etkin rol almaktadır.
  • Hedeflerine ulaşmak için çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almaktadır.
  • Acil durumlar için etkili hazırlık ve müdahale sistemlerinin geliştirilmesini, uygulanmasını sağlamakla beraber oluşabilecek tehlike ve riskleri minimum seviyede tutarak sıfır “0” kaza sayısına ulaşmayı hedeflemektedir.
  • Önceliklerinin başında çalışan sağlığı olması nedeni ile çalışanlarımıza sürekli periyodik sağlık kontrolleri yapmaktadır.
  • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde tüm kurallara uymak, işin yapılması esnasında kendilerinin ve diğer çalışanların iş kazasına maruz kalmalarını önlemek için gerekli tüm donanımları (KKD vb.) gerekli standartlarda sağlamakta ,personel eğitimlerini etkin ve düzenli olarak vermektedir.
  • Çalışanlarını iş yerindeki olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin tesisini sağlamayı hedeflemektedir.