Kalite Politikası

Kalite amacımız değil alışkanlığımız

Aselmak Maden, kalite anlayışını sürekli gelişime ve yenilemeye açık bir algı ile yöneterek, bu süreci tek bir departmanın sorumluluğuna vermek yerine bütünsel bir anlayış ile hareket etmektedir. Türkiye madenciliğine hizmet etmeyi benimsemiş 340 çalışanının yanı sıra firmamız, tüm paydaşları ile; doğaya, insana saygıyla standartlara uygun, iş sağlığı ve güvenliği kültürüyle sektörde hızla büyüyerek hizmet vermektedir.

Şirketimiz kalite anlayışı çerçevesinde:

  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi
  • Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi
  • Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı
  • Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımayı
  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri; en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmeyi
  • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle çizilen projeye tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

önemsemekte, bunun karşılığı olarak da gün geçtikçe saygınlığını pekiştirmektedir.