Planlama & Kontrol & Ölçümlendirme

Uygun tasarı maksimum verim!

Uygun çalışma ile maksimum verim sağlanacağı bilincinden yola çıkan firmamız, kontrol, planlama ve ölçülendirme süreçlerine büyük önem vermektedir.

Aselmak Maden planlama sürecinde, yer altı çalışmalarının yürütüleceği bölgenin çok yönlü analizini yaparak kullanılacak yöntem ve iş makinelerini belirlemekte, bu sayede de en kısa sürede yüksek efektif çözümler sunmaktadır.

Ayrıca firmamız bilginin en büyük güç olduğu farkındalığıyla hareket ederek metodik olarak ölçülendirme çalışmalarını yürütmektedir. Aselmak Maden Limited Şirketi, çalışmalar başlamadan önce start verdiği bu süreci, çalışma esnasında ve sonunda da sürdürmekte, düzenli akışını sağladığı verileri doğru şekilde yorumlayarak hızlı karar alma mekanizmaları ile üretim ve güvenlik verimliliğini sürekli üst seviyede tutmaktadır.

Aselmak Maden ayrıca kaliteli iş süreci yürütmenin; güvenlikten verimliliğe bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle tüm bu süreçleri kontrollü olarak yürütmektedir. Çalışmaların başından sonuna kronolojik olarak denetleme faaliyetlerini yürüten firmamız, bu sayede hem çalışanlarının can güvenliğini, hem doğanın sürdürülebilirliğini hem de nitelikli sonuçlar elde etmeyi alışkanlık haline getirmektedir.